+31 653 646 455 kees@waterconsultholland.nl

Water Consult Holland

Water Consult Holland levert een totaalpakket aan deskundige services.

Problemsolving bij (industriële) waterbehandelingsinstallaties.

WCH helpt bij verkeerd ontworpen waterbehandelingsinstallaties of installaties waar schade aan de componenten (zoals membranen, ionenwisselaars ed) is opgetreden.

Wij hebben veel ervaring met het oplossen van watergerelateerde problemen in productieomgevingen.

Trefwoorden :

Waterbehandeling; Industriële Waterbehandeling; Waterbehandelingsinstallaties; ketelwaterbehandeling; koelwaterbehandeling; WFI;pyrogeenvrij water; ionenwisselaar ;membranen; ultrafiltratie; omgekeerde osmose; trouble shooting; problem solving; advies; consultancy

Ondersteuning bij het selecteren en implementeren van waterbehandeling en apparatuur

Ondersteuning bij het selecteren en implementeren van waterbehandelingsapparatuur, waarbij begeleiding mogelijk is van basiskeuze tot en met het uitvoeren van afnamekeuringen. Er is een uitgebreide praktijkervaring aanwezig.

Als er een waterbehandeling geselecteerd dient te worden voor een bepaald proces of systeem, dan kan WCH hierbij – onafhankelijk van leveranciers – helpen bij het bepalen van de configuratie, het opstellen van een programma van eisen en het selecteren en uitnodigen van leveranciers. Vervolgens kan een gunningsadvies gegeven worden en kan tijdens de realisatie begeleid worden. Een garantiemeting als afsluiting is ook mogelijk.

Trefwoorden :

Waterbehandelingsapparatuur; gunningsadvies; implementatie; garantiemeting; programma van eisen opstellen; selectie leveranciers, ontharding, decarbonatatie, demineralisatie, ontgassen, ontgasser, condensaatbehandeling, scavenger

Advies en begeleiding bij ketel- en koelwaterbehandeling

Advies en begeleiding inzake ketel- en koelwaterbehandeling, op basis van een grondige kennis van de markt van conditioneringschemicaliën.

Er worden veel soorten chemicaliën toegepast bij de chemische waterbehandeling, zowel bij de regeneratie van ionenwisselaars als het reinigen van membranen, maar ook bij de koel- en ketelwaterbehandeling. WCH heeft hier veel ervaring in en kan helpen om de juiste keuze voor het betreffende systeem te maken. Dit is ook weer onafhankelijk van leveranciers. Er kunnen randvoorwaarden gedefinieerd en offertes aangevraagd worden. Daarna volgt dan een gunningsadvies en wordt de implementatie begeleid. Ook het succes van de behandeling kan gemonitord worden.

Trefwoorden :

Waterbehandelingschemicaliën, chemicaliën, koelwater, ketelwater, luchtbehandeling, legionella, koeltoren, verdampingscondensor, dosering, doseren, injectie, antiscaling, bescherming, koelsysteem

Advies en begeleiding van industriële chemische reinigingsprocessen.

Advies bij, en begeleiding van industriële chemische reinigingsprocessen.

Als er onverhoopt iets fout gaat met de waterbehandeling, kan vervuiling van een ketel- of koelsysteem optreden of een ander watersysteem vervuild raken door afzetting of corrosie. Het verwijderen van deze afzetting of corrosie dient deskundig te gebeuren. Water Consult Holland B.V. heeft de expertise in huis om dit te begeleiden, waarbij selectie van een geschikt bedrijf voor het uitvoeren van de reiniging onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden. Voorts worden de randvoorwaarden opgesteld en wordt de reiniging begeleid.

Trefwoorden

Chemische reiniging, industriële reiniging, steenafzetting, afzetting, verwijderen, corrosie, zuurreiniging

Advies bij corrosieproblemen – oplossen van ketelschades

Advies bij corrosieproblemen, waarbij het oplossen van ketelschades een specialisme is.

In waterhoudende systemen kunnen vele corrosieproblemen optreden. Het onderkennen, identificeren en verhelpen vergt veel expertise en ervaring. Water Consult Holland heeft hier zeer veel ervaring mee. Een specialisme zijn schades aan stoomketels.

Trefwoorden

Corrosie, zuurstofcorrosie, koolzuurcorrosie, aantasting, stoomketel, waterpijpketel, cilindrische ketel, ketelschade, roestvaststaal, loogcorrosie, cavitatie, loogspanningscorrosie

Verduurzaming watergebruik

Veel industrieën hebben in de afgelopen decennia al bespaard op waterverbruik. Vooral betaalbare oplossing zijn geïmplementeerd. Toch is er in de industrie nog veel te winnen. Nieuwe technieken zijn op de markt gekomen of zijn betaalbaarder geworden. Ook andere factoren dan kosten – zoals bedrijfsimago of branche-of concernafspraken spelen een rol. De aandacht verschuift daarmee dus meer en meer van waterbesparing naar verduurzaming van het watergebruik.

Water Consult Holland heeft veel ervaring met waterbesparings- en verduurzamingsonderzoeken. Ook de technieken zijn bekend. Een goede kennis van de processen binnen het bedrijf is daarbij van belang. Water Consult Holland B.V.

Trefwoorden

verduurzaming, watergebruik, waterbesparing, waterhergebruik, vaststellen kwaliteitseisen, kringloopsluiting

Strategische advisering bij de keuzemogelijkheden op watergebied bij industriële processen

Strategische advisering inzake de keuzemogelijkheden op watergebied, variërend van (de keuze van) inname tot en met lozing.

Soms dienen strategische beslissingen over de bronnen voor waterinname gemaakt worden, vooral in industrieën waar water ook een belangrijk element voor de produktie vormt, zoals frisdrankenbedrijven of brouwerijen. WCH heeft hierbij een overkoepelende blik en kan een adviserende rol naar management en/of directie vervullen.

Trefwoorden

Strategische advisering, bron, waterinname, produktie.

Cursussen ketel- en koelwaterbehandeling

Cursussen ketel- en koelwaterbehandeling

Er is binnen WCH veel ervaring met het geven van cursussen op het gebied van ketel- en koelwaterbehandeling. Ook specialisten binnen de waterbehandelingsbedrijven kunnen getraind worden.

Trefwoorden :

Cursus, specialisten 

Contact met Water Consult Holland

Water Consult Holland

Grote Vos 9
NL-3863 GB Nijkerk (GLD)

Contact

+31 (0) 653 646 455
kees@waterconsultholland.nl

Pin It on Pinterest